Reklama

Spotkanie prezydenta z białostoczanami

Prezydent Tadeusz Truskolaski spotkał się w środę (28 lutego) z mieszkańcami Białegostoku. Odwiedził Przedszkole Samorządowe Nr 64 „Akademia Jasia i Małgosi”, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2, I Liceum Ogólnokształcące, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynka” oraz Klub „Senior+”.

Przedszkole Samorządowe Nr 64 „Akademia Jasia I Małgosi” przy ul. Dubois 12 w Białymstoku, należące do Zespołu Przedszkoli Nr 2 obejmuje opieką ponad 220 dzieci. Maluchy uczą się w dziewięciu grupach przedszkolnych. Opiekuje się nimi 17 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 3 osoby wpierające pracę z dziećmi z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 2022 r. w przedszkolu zmodernizowana została kuchnia. Wartość prac wyniosła ponad 1,3 mln złotych.

 – Inwestujemy w najmłodszych. To ważne, by dzieci uczyły się w jak najlepszych warunkach – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. A to jak pięknym miejscem jest to przedszkole, to efekt naszej wspólnej pracy. Zaangażowania finansowego miasta i organizacyjnego przedszkola. Razem możemy zmieniać Białystok na lepsze.

W przedszkolu dzieci korzystają z nowoczesnej biblioteki, kącika relaksu mają tez do dyspozycji pomoc logopedy i psychologa.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Mazowieckiej 35 pracuje 45 specjalistów m.in. w zakresie pedagogiki leczniczej, autyzmu, wczesnego wspomagania rozwoju, pracy z rodziną, mediacji, terapii pedagogicznej, logopedii. Każdego roku z ich pomocy korzysta około 3 tys. dzieci i młodzieży, i ta liczba z każdym rokiem rośnie. W 2020 roku zakończyła się tam inwestycja „Przebudowa i modernizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku”, a jej koszt wyniósł prawie 4 mln złotych. Poradnia ma do dyspozycji odnowiony budynek, przestrzenie dedykowane osobom z niepełnosprawnościami i gabinety specjalistyczne.

I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Brukowej 2 otrzymało złoty (najwyższy) znak jakości w Rankingu Ogólnopolskim Liceów i Techników Perspektywy 2024. To wspaniałe wyróżnienie jest efektem codziennej, wspólnej pracy 75 nauczycieli i prawie 850 uczniów. W 2023 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego została tam przeprowadzona modernizacja sali gimnastycznej, a jej koszt wyniósł ponad 2,6 mln złotych.

W Białymstoku 14 dzieci, w wieku od 3 do 17 lat, mieszka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” przy ulicy Sukiennej 6. Nad ich dobrem czuwa 6 wychowawców, a także pedagog, psycholog i pracownik socjalny, oraz koordynator zarządzający domem. Dzieci czują się tam jak w domu, same decydują o wystroju pokojów i z pomocą opiekunów uczą się samodzielności.

Przy ul. Białej 13/33 już od lat działa Klubu „Senior+”. Obecnie liczy ponad 110 członków i są tam prowadzone zajęcia dla seniorów m.in. tańce, koncerty, zajęcia teatralne, kulinarne i plastyczne, a także zajęcia z brydża sportowego i zajęcia z fizjoterapeutą. Na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” Miasto Białystok wydało ponad 650 tys. zł oraz pozyskało środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 200 tys. zł. W 2024 roku na potrzeby klubu Miasto planuje wydać ponad 483 tys. zł. Jest też szansa na to, że w tym roku działanie klubu zostanie dofinansowane z budżetu państwa (84 tys. zł).

Magdalena Gajewska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama