Reklama

Blisko 35 mln zł na stypendia dla uzdolnionych uczniów

W ciągu czterech lat otrzyma je minimum 4 tys. zdolnych uczniów z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, uczęszczających do szkół podstawowych i liceów w Podlaskiem. O szczegółach projektu poinformowali na piątkowej (1.03) gali marszałek Artur Kosicki i Marek Malinowski, członek zarządu odpowiadający m.in. za obszar edukacji. Wnioski stypendialne można składać do 30 kwietnia.


– Młodych ludzi trzeba wspierać, oni są przyszłością tego regionu, a naszym obowiązkiem jest dbanie o to, by zostali w naszym województwie – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Zachętą do tego ma być m.in. uruchomiony przez zarząd województwa program stypendialny. Warto wspomnieć, że trwają prace nad kolejnym projektem tego typu, również z udziałem funduszy europejskich, ale skierowanym do uczniów szkół zawodowych. Oba te projekty to łącznie ponad 53 mln zł wsparcia.

– To są fakty, dowody na to, że realizujemy nasze obietnice i nie rzucamy słów na wiatr – dodał marszałek Kosicki.

Najlepsza inwestycja

O stypendia mogą ubiegać się zdolni uczniowie szkół podstawowych i liceów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w tym uczniowie z niepełnosprawnościami. Przy ocenie wniosków będzie brany pod uwagę próg dochodowy rodziny oraz średnia wnioskodawcy lub posiadanie tytułu laureata konkursu/olimpiady szczebla co najmniej wojewódzkiego.

– Mam nadzieję, że to wsparcie to będzie dobra motywacja dla stypendystów do dalszego rozwoju. Inwestowanie w edukację to tak naprawdę inwestycja w człowieka, najlepsza inwestycja. Mam nadzieję, że będziecie mówili o tym programie, zachęcajcie innych do aplikowania. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia – mówił Marek Malinowski.

Do uczniów trafi niemal 35 mln zł. Ponad 31 mln zł pochodzić będzie z funduszy europejskich, reszta zostanie pokryta z budżetu województwa. W pierwszym roku stypendium wyniesie 6 tys. zł.

– Celem naszego projektu jest stworzenie na obszarze całego województwa podlaskiego równych szans edukacyjnych minimum 4 tys. uczniów. Projekt jest realizowany od grudnia 2023 r., a zakończy się 31 grudnia 2027 r. Są to cztery edycje naboru wniosków o przyznanie stypendiów. W ramach każdej z nich, obejmującej zamknięty rok szkolny: 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, każdy uczeń spełniający kryteria naboru, zostanie objęty pomocą finansową – wyjaśniała Bożena Bieryło, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w urzędzie marszałkowskim.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama