Reklama

Przyznano 120 tys. zł z budżetu województwa na renowację i zakup strojów ludowych i historycznych

Rekonstrukcja historycznych habitów zakonnych z terenów Suwalszczyzny czy uszycie strojów historycznych Bractwa Kurkowego to niektóre ze wspartych projektów. Zarząd województwa na posiedzenia w piątek, 22 marca zatwierdził listę takich przedsięwzięć.


Konkurs obejmował wsparcie zadań takich jak renowacja i zakup strojów ludowych, rekwizytów obrzędowych dla podlaskich zespołów regionalnych oraz grup kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości oraz historii województwa podlaskiego.

W ramach przyznanej puli pieniędzy szansę na realizację projektów uzyskało 13 zadań publicznych. Ich autorami są głównie stowarzyszenia i fundacje.

13 tys. zł z tej puli otrzyma m.in. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Stacja Łapy”. Dzięki środkom zakupi garderobę w ramach projektu „Łapska scena folkloru”.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kolno „Integracja” dzięki wsparciu zainwestuje w stroje regionalne dla Grupy Wokalnej działającej w ramach Klubu Seniora w Borkowie. Przeznaczy na to 12 tys. zł.

Z kolei Stowarzyszenie Nasza Szkoła dotacje przeznaczy na doposażenie w białoruskie stroje ludowe charakterystyczne dla południowego Podlasia tanecznego zespołu młodzieżowego „Lawonicha”. Na ten cel otrzyma 7 tys. zł.

Pełna lista dofinansowanych projektów w załączeniu.

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: UMWP

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama