Reklama

Przekroczył granicę bez wymaganych dokumentów

W niedzielę (07.04.2019 r.) w Trakiszkach funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali pociąg relacji Kowno – Białystok. W trakcie przeprowadzonej kontroli sprawdzającej legalność pobytu cudzoziemców podróżujących tym pociągiem okazało się, że obywatel Syrii nie posiada dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce. Za przekroczenie polsko-litewskiej granicy państwowej wbrew przepisom i przebywanie na terytorium naszego kraju bez wymaganych dokumentów 30-letni mężczyzna został zatrzymany.

Po wykonaniu niezbędnych czynności zgodnie z obowiązującym prawem obywatel Syrii został dziś (08.04.2019 r.) przekazany stronie litewskiej w ramach readmisji.