Reklama

Prace konserwatorskie przy Klasztorze Męskim Zwiastowania NMP w Supraślu

Ogłoszono właśnie zapytanie ofertowe na realizację projektu „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Pomniku Historii - zabytkowym Klasztorze Męskim Zwiastowania NMP w Supraślu”.


Ogłoszono właśnie zapytanie ofertowe na realizację projektu „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Pomniku Historii – zabytkowym Klasztorze Męskim Zwiastowania NMP w Supraślu”.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama