Reklama

Powiat augustowski świętował 25-lecie powstania

Była to okazja do prezentacji zadań i przedsięwzięć zrealizowanych w ciągu tych lat oraz wręczenia medali okolicznościowych. W wydarzeniu, które odbyło się w poniedziałek, 29 stycznia w Augustowskim Centrum Edukacyjnym uczestniczyła Wiesława Burnos, członek zarządu.


Lokalne sprawy

Samorząd w powiecie augustowskim skupia się na zapewnieniu mieszkańcom odpowiednich usług i infrastruktury, zarządzaniu zasobami oraz rozwijaniu społeczności lokalnej. Angażuje się również w promowanie lokalnej kultury, historii i tradycji oraz wspiera inicjatywy społeczne i edukacyjne. O tych zagadnieniach m.in. mówiła Małgorzata Mikos, sekretarz powiatu augustowskiego.

Na przestrzeni ćwierćwiecza istnienia powiatu wartość inwestycji drogowych wyniosła prawie 253 mln zł, za które zbudowano i zmodernizowano prawie 300 km dróg oraz 15 mostów. Na zadania drogowe najwięcej pieniędzy przeznaczono w VI kadencji – ponad 121 mln zł.

Na inwestycje w oświacie przeznaczono ponad 37,6 mln zł. Powiat cyklicznie przyznaje stypendia za wyniki w nauce i sporcie, a także nagrody dla 10 najlepszych uczniów oraz stypendia branżowe.

W 2021 r. rada powiatu przyjęła także lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównania szans edukacyjnych. W okresie 25 lat na zadania w zakresie opieki społecznej i pomocy rodzinie powiat przeznaczył ponad 158,6 mln zł.

W VI kadencji po raz pierwszy w historii powiatu wysokość budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków przekroczyła poziom 100 mln zł.

Małgorzata Mikos przedstawiła również ważne dla Ziemi Augustowskiej wydarzenia oraz uroczystości, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza.

Spotkanie zakończył występ artystyczny w wykonaniu Teatru Res Humanae z I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie.

***

Powiat augustowski to jednostka administracyjna położona w województwie podlaskim. Jego stolicą jest Augustów, popularne turystyczne miasto nad jeziorem Necko. Powiat ten charakteryzuje się pięknymi terenami przyrodniczymi, licznie występującymi jeziorami oraz lasami. To również miejsce bogate w zabytki historyczne, takie jak pałace czy cerkwie, które przyciągają wielu turystów. W powiecie augustowskim znajduje się także fragment Puszczy Augustowskiej, która jest obszarem chronionym i stanowi doskonałą przestrzeń do wypoczynku na łonie natury.

Paulina Dulewicz
red.: Paulina Tołcz
fot.: Krzysztof Duszyński

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama