Reklama

Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2025 – 2035. Konsultacje społeczne

Marszałek Województwa Podlaskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego”. Opinie i uwagi do dokumentu można zgłaszać do 27 maja br.


Tematem przewodnim konsultacji będą kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2025 – 2035 w przewozach autobusowych i kolejowych o charakterze wojewódzkim realizowane w ramach użyteczności publicznej, określone w projekcie aktualizacji planu transportowego.

Propozycje można zgłaszać od dnia 6 maja do dnia 27 maja br. na specjalnym formularzu (poniżej w załączeniu):

  • podczas spotkań konsultacyjnych,
  • przesyłając je pocztą elektroniczną na adres: dit.sekretariat@podlaskie.eu (w tytule należy podać „Konsultacje Społeczne Planu PTZ”),
  • przesyłając je pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Infrastruktury i Transportu, Referat Transportu, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,
  • składając je osobiście w Biurze Podawczym Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, parter, p. 022 przy ulicy Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Opinie i uwagi krytyczne uzyskane w toku konsultacji powinny wskazywać propozycje alternatywnych rozwiązań oraz zwięzłe uzasadnienie stanowiska.

Poniżej terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych:

  • 15 maja br. godz. 12 – Suwałki, Starostwo Powiatowe (ul. Świerkowa 60),
  • 16 maja br. godz. 12 – Łomża, Starostwo Powiatowe (ul. Szosa Zambrowska 1/27),
  • 17 maja br. godz. 11 – Białystok, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (ul. Wyszyńskiego 1).

Rozpatrywane będą jedynie opinie i uwagi, które wpłynął do siedziby urzędu marszałkowskiego w okresie od 06 maja do 27 maja br. Urząd marszałkowski zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje. Konsultacje społeczne mają charakter anonimowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 85 66 54 460.

źródło: Departament Infrastruktury i Transportu w urzędzie marszałkowskim
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Anna Augustynowicz

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama