Reklama

Poszukiwani zatrzymani podczas kontroli

24 września funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak w Budzisku zatrzymali obywatela Litwy poszukiwanego przez Interpol. 46-letni mężczyzna był poszukiwany międzynarodowym listem gończym za kierowanie grupą przestępczą  w obszarze wyłudzeń finansowych. Cudzoziemiec został zatrzymany i przekazany do dyspozycji funkcjonariuszy Policji w Suwałkach.

Natomiast w dniach 26-27 września br. w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy funkcjonariusze zatrzymali trzech obywateli Białorusi poszukiwanych listami gończymi, a w drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach ujawniono dwóch obywateli Rosji

Wszyscy cudzoziemcy figurowali w dostępnych bazach danych jako osoby poszukiwane przez Policję celem doprowadzenia do najbliższego Aresztu Śledczego lub Zakładu Karnego postanowieniami wydanymi przez Sądy Rejonowe w Sokółce, Gdańsku Południe, Krakowie Śródmieściu i Białej Podlaskiej w związku z popełnionymi przez nich czynami z kodeksu karnego i karno skarbowego. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych i opłaceniu kar zastępczych w postaci grzywny cudzoziemcom zezwolono na kontynuowanie podróży.

Reklama