Reklama

Posiłek w szkole i w domu

Miasto Białystok nadal będzie wspomagało posiłkami dzieci, młodzież oraz dorosłych potrzebujących pomocy. Na ten cel w 2024 roku wydanych zostanie prawie 6 mln 900 tys. zł, z czego prawie 3,5 mln złotych stanowi dofinansowanie w  ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.  Dziś (28 marca) prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podpisał umowę w tej sprawie z Wojewodą Podlaskim.

Nieodpłatne dożywianie dzieci w Białymstoku odbywa się w ramach programu rządowego o nazwie „Posiłek w szkole i w domu”. Dotyczy on wsparcia finansowego gmin w udzieleniu pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności), albo świadczenia rzeczowego (produkty żywnościowe). Podpisana w czwartek (28 marca) umowa dotyczy środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości: 3 mln 425 tys. 364 zł, na pomoc w zakresie dożywiania, które Wojewoda przekaże gminie na realizację programu w 2024 r. Miasto ze środków własnych wyda natomiast nie mniej niż 3 mln 474 tys. 636 zł, co stanowi 50,36% całkowitego kosztu Programu. Ta kwota pozwoli na wsparcie nawet 8 tys. osób.

– W Białymstoku łączna kwota, którą przeznaczymy na dożywianie w 2024 roku to 6 mln 900 tys. zł. Na razie nasz wkład własny stanowi 50%, ale mamy możliwość złożenia dodatkowego wniosku i dofinansowanie z programu dla Miasta może wzrosnąć nawet do 80% – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – W ubiegłym roku wspomagaliśmy posiłkiem dzieci w 106 białostockich placówkach. Potrzeby nadal są. Najważniejsze, aby nikt, żadne dziecko nie było głodne.

W ramach Programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r. pomocą w formie dożywiania objęto 6895 osób. Dożywianiem objęto 1149 dzieci i młodzieży (w 57 szkołach, 45 przedszkolach oraz 4 żłobkach). Łączna kwota wydatkowana przez Miasto na pomoc w formie dożywiania na posiłki i zasiłki celowe w ramach Programu wyniosła 6 mln 668 tys. 697 zł, z czego środki własne Miasta to 1 mln 388 tys. 696 zł.

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku we współpracy z dyrektorami przedszkoli i szkół, do których uczęszczają dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej z terenu Miasta Białegostoku.

Szczegółowe informacje o programie dożywiania znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama