Podpisanie porozumienia pomiędzy Politechniką Białostocką a Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku

Podpisanie porozumienia pomiędzy Politechniką Białostocką a Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku

Data publikacji 13.04.2022

Dzisiaj zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinsp. Robertem Szewcem a dr hab. inż. Martą Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektorem Politechniki Białostockiej. Porozumienie formalizuje długoletnią współpracę największej uczelni technicznej w regionie z podlaskim garnizonem Policji.

Podpisane dzisiaj porozumienie pozwoli na wymianę naukową oraz studenckie praktyki. Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej zaznaczyła, że Policja co roku prowadzi dla studentów szkolenia z bezpieczeństwa, udziela informacji o tym, co zrobić, do kogo się zgłosić w razie jakichkolwiek problemów, ale form współpracy jest znacznie więcej. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc podkreślił, że policjanci skorzystają z zasobów wiedzy i możliwości jakie Politechnika Białostocka zaoferuje. Dodał, że wszelkiego rodzaju nowości natury technicznej, technologie, które w Politechnice Białostockiej powstają będą mogły być w praktyce wykorzystywane i testowane przez policjantów.

Źródło: Podlaska Policja

Reklama