Reklama

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Seniorzy z Białegostoku w wieku 65+ mogą skorzystać z tzw. opasek bezpieczeństwa z alarmowymi przyciskami, dzięki którym, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, połączą się z centralą i uzyskają niezbędną pomoc. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku rozpoczął realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Pozwoli on między innymi opiekować się osobami starszymi na odległość. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.


Seniorzy z Białegostoku w wieku 65+ mogą skorzystać z tzw. opasek bezpieczeństwa z alarmowymi przyciskami, dzięki którym, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, połączą się z centralą i uzyskają niezbędną pomoc. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku rozpoczął realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Pozwoli on między innymi opiekować się osobami starszymi na odległość. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

„Opieka na odległość” umożliwia szeroko pojęty system bieżącego monitorowania samopoczucia i stanu zdrowia seniora w miejscu jego zamieszkania. Pozwala także na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, należy wcisnąć guzik alarmowy na opasce. Po wciśnięciu guzika alarmowego następuje automatyczne połączenie z centralą interwencyjną, powiadamiana jest także najbliższa osoba, której kontakt zostaje indywidualnie przypisywany do opaski. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej czy pielęgniarkę środowiskową lub wezwać służby ratunkowe. Opaska będzie prosta w obsłudze i pod względem funkcjonalności dostosowana dla osób w wieku 65+.

Chęć uczestnictwa w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” można zgłaszać do 27 kwietnia. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Zainteresowani mieszkańcy Białegostoku w wieku 65 lat i więcej powinni wypełnić ,,Kartę zgłoszenia seniora” i wysłać ją na adres e-mailowy: senior2022@mopr.bialystok.pl. Kartę można również dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 do siedziby MOPR przy ulicy I. Malmeda 8 lub siedziby Zespołów Pracowników Socjalnych:

  • Zespół Pracowników Socjalnych Nr 1, ul. Mieszka I 8c, tel. 85 748 20 28,
  • Zespół Pracowników Socjalnych Nr 2, ul. Siewna 2, tel. 85 879 78 35,
  • Zespół Pracowników Socjalnych Nr 3, ul. Sienkiewicza 53, tel. 85 879 78 51,
  • Zespół Pracowników Socjalnych Nr 4, ul. Radzymińska 16, tel. 85 879 78 69,
  • Zespół Pracowników Socjalnych Nr 5, ul. Gen. Józefa Hallera 8, tel. 85 879 78 82,
  • Zespół Pracowników Socjalnych Nr 6, ul. Gen. Józefa Bema 2, tel. 85 879 79 00,
  • Zespół Pracowników Socjalnych Nr 7, ul. Storczykowa 5, tel. 85 879 79 19,
  • Zespół Pracowników Socjalnych Nr 8, ul. Swobodna 24, tel. 85 879 79 38,
  • Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9, ul. Witosa 38, tel. 85 879 78 17.

Weryfikacji danych i informacji zawartych w ,,Karcie zgłoszenia seniora” dokona pracownik MOPR w miejscu zamieszkania seniora zgłaszającego potrzebę uzyskania wsparcia w formie tzw. opieki na odległość. Kwalifikacji do objęcia tą formą wsparcia dokona MOPR.

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 są udzielane pod nr telefonu: 85 879 77 13 lub 85 879 77 11.

Program finansowany jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 wynosi 495 947 zł.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

grafika_wspieraj-seniora.png

Reklama