Reklama

O BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH DBAMY RÓWNIEŻ Z POWIETRZA

O BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH DBAMY RÓWNIEŻ Z POWIETRZA

Data publikacji 26.03.2024

Bielscy policjanci każdego dnia z lądu czuwają nad bezpieczeństwem pieszych. Wczoraj działania mundurowych wspierał dron z podlaskiej grupy Speed. Jego kamera pozwala na rejestrowanie zachowań kierowców i pieszych z dużej odległości. Na uzyskane dzięki niemu informacje na drogach natychmiast reagowały patrole bielskiej drogówki.

Wczoraj, policjanci z bielskiej drogówki, skupiali swoją uwagę na zachowaniach kierowców i pieszych w rejonie przejść dla pieszych. Ich działania wspierali funkcjonariusze z podlaskiej grupy Speed, którzy za pomocą drona obserwowali zachowania tych uczestników ruchu. Oko jego kamery pomaga w ujawnianiu wykroczeń takich jak: przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu lub na czerwonym świetle, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach, wyprzedzanie tuż przed przejściem lub na przejściu dla pieszych.


W ciągu całego dnia funkcjonariusze ujawnili łącznie 48 naruszeń przepisów. Najwięcej wykroczeń, bo aż 31, zostało popełnionych przez kierujących pojazdami mechanicznymi. Piesi naruszyli przepisy w 15 przypadkach, a rowerzyści w 2.


Przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym to główne wykroczenie popełniane przez pieszych. Wśród kierowców częste przewinienia to wyprzedzanie bezpośrednio przed oraz na przejściach dla pieszych, a także przekroczenie prędkości w tych rejonach.


 


Źródło: Policja Podlaska

Reklama

Reklama