Reklama

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Miasto Białystok szacuje, że w najbliższej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 weźmie udział ok. 8,7 tys. kandydatów – prawie dwa razy więcej niż w tym roku. Wszystko spowodowane jest tym, że do szkół średnich startuje podwójny rocznik – absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Dlatego Miasto przygotowuje też podwójną liczbę miejsc w placówkach.

Do rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych przystąpią kandydaci z rocznika 2003 (absolwenci gimnazjów) oraz 2004 (absolwenci szkół podstawowych). Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone odrębnie dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych (młodzież nie będzie ubiegała się o te same miejsca w szkołach). Uczniowie będą przyjmowani do 15 białostockich liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych I stopnia.

Miasto (jako organ prowadzący szkoły) szacuje, że w rekrutacji weźmie udział ok. 4,2 absolwentów gimnazjów i ok. 4,5 tys. absolwentów szkół podstawowych. Warto wiedzieć, że w roku 2018/2019 do I klas szkół ponadgimnazjalnych przyjęto łącznie 4276 uczniów. Teraz będzie ich dwa razy więcej. W przyszłym roku szkolnym zaplanowano utworzenie 300 oddziałów (klas) – 146 dla uczniów po gimnazjum i 154 po szkole podstawowej. W poprzednich latach takich klas było dwa razy mniej, w tym i ubiegłym roku szkolnym – 148.

– Taka sytuacja jest związana z drastycznymi zmianami w oświacie, które rozpoczęły się w 2016 roku. Szkoły ponadpodstawowe przyjmą w swoje progi jednocześnie absolwentów trzyletnich wygasających gimnazjów i ośmioletnich szkół podstawowych. Od ponad dwóch przygotowujemy się na ten trudny czas – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Spotkania z dyrektorami podległych jednostek doprowadziły do następujących wniosków: będzie potrzeba więcej miejsca, czasu i kadry. W niektórych szkołach pojawiają się koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń, które do tej pory były wykorzystywane na cele inne, niż dydaktyczne. Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektorów, w szkołach mogą zostać wydłużone godziny nauki – do godz. 19.00 w liceach, do godz. 20.00 w szkołach zawodowych. Nie przewiduje się prowadzenia zajęć w soboty. Miasto dokłada wszelkich starań, aby szkoły jak najlepiej poradziły sobie z tym problemem. Samorząd liczy jednak na to, że pomysłodawcy zmian podzielą tę wielką odpowiedzialność.

Warto wiedzieć, że kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych zostały określone w przepisach ustawowych i są tożsame dla jednych i drugich absolwentów. To, co różni – to sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu. Harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów do szkół, do końca stycznia ustali kurator oświaty.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na tym świadectwie,
  • aktywność społeczna.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych.

Źródło Urząd Miejski Białystok