Reklama

Muzeum Podlaskie w Białymstoku prezentuje ,,Zabytek miesiąca” – październik 2022

Na początku XX w. pastor Carl vom Berg napisał monografię rodziny – praca obejmuje kilka wieków z życia rodu, który pojawił się w Niderlandach w II połowie XVI w. Dzięki archiwom rodzinnym udostępnionym między innymi przez Carla Augusta Moesa, autorowi udało się stworzyć tablice genealogiczne dziewięciu pokoleń i odtworzyć biografie znaczący członków rodu. Publikacje ilustrują kopie dokumentów, fotografie członków rodu, oraz miejsc z nimi związanych, znakomicie wzbogacając jej treść. Chociaż książka jest monografią rodzinną, to pośrednio ukazuje losy wielu miejscowości, gdyż życie i działalność wielu przedstawicieli rodu Moesów miała swoje przełożenie w dziejach regionu.

255 stron, 14 tablic genealogicznych, 35 kart z monochromatycznymi ilustracjami, papier czerpany, płótno, skóra wym. 31,7 x 26 x 4,1 cm, nr inw. MB/CH/D/197

Dopełnianiem ekspozycji zabytku jest karta okolicznościowa z opisem. Można ją nabyć w kasie Muzeum.

źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
oprac.: Paulina Dulewicz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama