Reklama

Likwidacja kładki nad torami – zmiana organizacji ruchu pieszego

Od dziś (16 maja) będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu pieszego z centrum miasta w kierunku dworca PKP. Zmiany są związane z postępami prac nad rozbiórką kładki dla pieszych nad torami kolejowymi.

W związku z likwidacją przez PKP kładki dla pieszych, zlokalizowanej nad torami kolejowymi na przedłużeniu ulicy Św. Rocha, ruch pieszy z centrum Białegostoku w kierunku dworca PKP zostanie skierowany:

  • od ulicy św. Rocha wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Cassino po stronie zabudowy mieszkaniowo-usługowej do dworca PKS,
  • następnie w prawo na ciąg komunikacyjny znajdujący się pomiędzy dworcem PKS „Nova” a centrum handlowym,
  • dalej wzdłuż torów PKP do czynnej kładki.

Trasa dojścia jest oznaczona żółtymi tablicami kierującymi w obie strony.  

Opracowanie: Agnieszka Błachowska

Schemat dojścia do PKP

Źródło: Miasto Białystok

Reklama