Reklama

Węgiel trafił do mieszkańców

Zakończył się proces dystrybucji i sprzedaży węgla kamiennego dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych, prowadzony przez Miasto Białystok. Dzięki systematycznie prowadzonemu monitoringowi i odpowiednio zaplanowanym zamówieniom to zadanie zostało zrealizowane z powodzeniem, w ustawowym terminie. Do końca kwietnia  sprzedano całość zamówionego i zakupionego przez Miasto Białystok węgla.

Podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu dla Miasta Białystok była Spółka PGE Paliwa. Firma zapewniła odbiór zakontraktowanego węgla ze swoich składów znajdujących się na terenie Białegostoku (ENEA Białystok) oraz ze składu węgla znajdującego się w miejscowości Małaszewicze (woj. lubelskie). Dystrybutorem węgla dla mieszkańców naszego miasta była dysponująca odpowiednim sprzętem i zapleczem technicznym firma „Katowice” Skład Węgla Daniel Czarkowski, zlokalizowana przy ul. Bitwy Białostockiej 32B.

W terminie od 4 listopada 2022 r. do 15 kwietnia 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło łącznie 1231 wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Koszt zakupu preferencyjnego 1 tony węgla wynosił 1980 zł brutto za tonę (bez kosztów transportu). Wnioski przyjmowane były w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Kamiennej 17 lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP lub listownie. Jednocześnie wyznaczeni pracownicy na bieżąco pomagali mieszkańcom miasta przy wypełnianiu wniosków, udzielali telefonicznych informacji i odpowiedzi na pytania oraz wątpliwości.

W Białymstoku łącznie zakupiono i sprzedano 1 843,30 Mg węgla po preferencyjnej cenie (w tym 291,22 Mg ekogroszku, 601,74 Mg orzecha i 950,34 Mg kostki). Wpływy ze sprzedaży wyniosły 3 649 734 zł brutto.

Opracowanie: Anna Kowalska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama