Kredyt hipoteczny – jak go wybrać?

W życiu człowieka jest wiele ważnych dni, jednak mało który zobowiązuje finansowo na tak wiele lat, jak dzieje się to w przypadku kredytu hipotecznego. Z racji na wagę tego przedsięwzięcia warto dokładnie przemyśleć wszystkie parametry i elementy danego kredytu, aby nie obciążał, a pozwalał przejść swobodnie do nowego etapu w życiu. Jak tego dokonać?

Kredyt hipoteczny – czym jest?

Choć większość ludzi spotkała się z tym określeniem, czasem powstają nieścisłości, co do jego definicji. Kredyt hipoteczny to nic innego, jak kredyt, który zabezpieczony został hipoteką. Tworzona jest ona wtedy, gdy kredytobiorca dokonuje zakupu danej nieruchomości, a wygasa dopiero po spłaceniu całości kredytu. 

Każdy właściciel nieruchomości może nią dowolnie rozporządzać, jednak brak spłaty w odpowiednim czasie sprawia, że bank może domagać się dochodzenia swoich praw – tutaj nawet odebraniem danej nieruchomości. Jest to więc forma zabezpieczenia dla banku. Warto wiedzieć, że kredyt ten można wziąć nie tylko na zakup nieruchomości – sprawdzi się również w przypadku budowy lub zabudowy nieruchomości, jeśli w posiadaniu jest już grunt.

Jak wybrać kredyt hipoteczny?

Patrząc z perspektywy wagi kredytu hipotecznego, nie można nie przeanalizować wszystkich istotnych jego elementów, które wpłyną na łatwość spłaty. Na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę?

  • Zdolność kredytowa – każdy kredyt hipoteczny jest w dużej mierze zależny od zdolności kredytowej, na którą składają się równomierne dochody i ich ilość, jak również brak długów. Warto zadbać o odpowiedni wizerunek tych elementów przed próbą wzięcia kredytu.
  • Sposób spłaty – kredyty hipoteczne można spłacać w ratach stałych lub malejących. W pierwszym przypadku część odsetkowa jest najwyższa na początku – w drugim utrzymuje się na tym samym poziomie. Warto rozważyć, która opcja będzie lepsza w danym przypadku.
  • Wkład własny – jest to dziś niezbędny warunek otrzymania kredytu hipotecznego. Jest to kapitał, który kredytobiorca musi posiadać, aby móc otrzymać kredyt. Utrzymuje się w granicach od 20 do 40% kredytowanej nieruchomości. Rzadko można spotkać się z niższym procentem.
  • Okres kredytowania – jest to nic innego, niż czas, w którym kredytobiorca musi spłacić daną należność. KNF rekomenduje, aby czas ten był nie dłuższy, niż 25 lat – wiele zależy jednak od potrzeb i preferencji.
  • Oprocentowanie – tutaj można spotkać się najczęściej z oprocentowaniem zmiennym, które po naradach regulują najważniejsze banki w Polsce. Warto jednak wiedzieć, że od niedawna każdy bank powinien posiadać w swojej ofercie również kredyty, które zostały stworzone na podstawie stałej lub okresowej stopy procentowej.

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

Obliczenie całkowitego kosztu kredytu jest bardzo ważne, a jednocześnie stosunkowo trudne. Składają się na niego m.in.:

  • prowizja za udzielenie kredytu,
  • koszt ubezpieczenia na życie,
  • opłata PCC,
  • opłata za szacowanie wartości nieruchomości.

Wszystko to powinno zostać umieszczone w Rzeczywistej Rocznej Stopie Procentowej, czyli RRSO. Niestety, zdarza się, że nie zostaje ona podliczona tak, aby zawierała w sobie wszystkie z kosztów. Dlatego przed podjęciem zobowiązań kredytowych dobrze jest dokładnie sprawdzić wszystkie ukryte koszta. Szukając wiedzy o kredytach hipotecznych, warto zajrzeć na stronę https://www.expander.pl/kredyty/hipoteczne/, gdzie znajduje się wiele pożytecznych informacji.