Reklama

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”

Trwa 29. białostocka edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Kandydatów – uczniów działających na rzecz mieszkańców miasta – mogą zgłaszać m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele i organizacje pozarządowe. Termin upływa 16 lutego.

Miasto Białystok organizuje konkurs niemal od początku jego istnienia. Obecnie jest to XXIX samorządowa edycja, natomiast ogólnopolska – XXX. Średnio co roku wpływa ponad 60 zgłoszeń indywidualnych oraz zgłoszenia grupowe szkolnych kół wolontariatu.

– Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” służy przede wszystkim propagowaniu idei wolontariatu, zwraca uwagę na młodzież, która bezinteresownie pomaga innym, a dzięki swoim działaniom staje się wzorem dla rówieśników – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli samorządu, patronów honorowych i laureatki poprzedniej edycji, dokona oceny na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmów z kandydatami, które odbędą się w Centrum Aktywności Społecznej w dniach 7 i 8 marca. Na tej podstawie wybierze ośmiu laureatów w kategorii „Ósemeczki” (uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej) i ośmiu – w kategorii „Ósemki” (uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej i klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej). Otrzymają oni honorowy tytuł „Wspaniały/Wspaniała” oraz nagrody. Wyróżnienia odbiorą też wolontariusze zgłoszeni w kategorii grupowej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 kwietnia w trakcie uroczystej gali w Białymstoku. Laureat/laureatka etapu lokalnego będzie reprezentować Miasto Białystok na szczeblu ogólnopolskim w Warszawie (11 kwietnia). Natomiast cała „Ósemka Wspaniałych” weźmie udział w ogólnopolskiej gali konkursu – w czerwcu.

Kandydatów można zgłaszać do 16 lutego:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 lub w Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 w godzinach pracy urzędu,
  • pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: centrum@um.bialystok.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Aktywności Społecznej, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 3, 15-879 Białystok.

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnictwa indywidualnego lub grupowego w konkursie „Ośmiu Wspaniałych” dostępny na stronie Centrum Aktywności Społecznej lub pod tekstem. Zgłoszeń mogą dokonywać: dyrektorzy szkół, nauczyciele, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz placówki oświatowo-wychowawcze.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Plakat z napisem: Konkurs "Ośmiu Wspaniałych", Białystok, Zgłoś kandydata do 16 lutego! www.cas.bialystok.pl

Źródło: Miasto Białystok

Reklama