Reklama

Jednostki OSP z gminy Nowe Piekuty z nowym sprzętem ratowniczo-gaśniczym

To sprzęt kupiony z dotacji pochodzącej z budżetu województwa wynoszącej kilkanaście tysięcy złotych. Wspomoże on pracę strażaków-ochotników z miejscowości: Jabłoń-Jankowce, Jabłoń Kościelna, Hodyszewo, Skłody Borowe, Stare Żochy, Jabłoń-Dąbrowa, Tłoczewo oraz Kostry-Noski. W przekazaniu sprzętu w czwartek, 16 listopada, wziął udział członek zarządu Marek Malinowski oraz wiceprzewodniczący sejmiku województwa Łukasz Siekierko.


Wśród nowego sprzętu znalazły się: węże strażackie, ognioodporne kombinezony, buty strażackie, rękawice, kaski zakupione dzięki dotacji z budżetu województwa, czapki z daszkiem, paczki z granulatem pochłaniającym ciecz z powierzchni oraz latarki ręczne odporne na wysoką temperaturę, prądownica, drabina oraz kilof. Zarząd Województwa Podlaskiego dofinansował zakup kwotą 15 tys. zł.

– Strażacy-ochotnicy ratują mienie, ale też życie i zdrowie mieszkańców. Zasługują na to, by dysponować dobrym i niezawodnym sprzętem ratowniczo-gaśniczym, który jak wiadomo bardzo szybko się zużywa i wymaga ciągłego odświeżania – mówił Marek Malinowski.

O niwelowaniu dysproporcji między mieszkańcami Podlaskiego, a innych części kraju mówił Łukasz Siekierko.

– Naszej pracy w samorządzie województwa przyświeca cel, żeby nasi mieszkańcy na terenie całego województwa żyli w takim standardzie jak w dużych miastach, czy miastach i miasteczkach położonych na zachodzie Polski i, żeby mieli takie same szanse. I naszym zdaniem także zakup tego sprzętu zbliża nas do tego celu – mówił radny. 

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama