Reklama

Informacja dotycząca prawnych uwarunkowań przemarszu planowanego przez marszałka województwa…

W środę (17 lipca) w Urzędzie Miejskim w Białymstoku odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostały prawne uwarunkowania dotyczące planowanego na 20 lipca 2019 r. przez marszałka województwa podlaskiego przemarszu.

Jego organizacja musi opierać się na konkretnej podstawie prawnej – mówił zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. – Organy władzy publicznej nie podlegają ustawie Prawo o zgromadzeniach. Nie oznacza to jednak, że są poza prawem. Wręcz przeciwnie. Jak stanowi artykuł 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

Sąd Najwyższy w postanowieniu 7 sędziów SN z dnia 18 stycznia 2005 r. wskazuje, że wymieniony przepis „(…) nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej„.

Podczas spotkania przedstawiciele marszałka Artura Kosickiego, z zastępcą dyrektora gabinetu marszałka Robertem Jabłońskim na czele, nie wskazali żadnej podstawy prawnej umożliwiającej odbycie się marszu.

12 lipca 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło pismo od marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego z informacją o planowanym przemarszu sprzed Bazyliki Św. Rocha do Pałacu Branickich w godzinach od 13.00 do 17.00.

Pomimo że uważamy idee głoszone w marszu za ważne i istotne dla mieszkańców Białegostoku, to niestety, obiektywnie nie jest możliwe bezpieczne i zgodne z prawem zrealizowanie przemarszu w podanym przez marszałka terminie i lokalizacji.

Celem przemarszu wyrażanym przez Marszałka ma być „zapewnienie mieszkańcom sprawnego, komfortowego i bezpiecznego dotarcia na Piknik Rodzinny”. Przeczy mu dostępna powszechnie wiedza o mających miejsce w dniu 20 lipca licznych (ok. 44) zgromadzeniach, w tym 22 na trasie lub w pobliżu organizowanego przemarszu.

Wierzymy, że marszałek jako reprezentant władzy publicznej oraz organ administracji publicznej nie zamierza podejmować działań nielegalnych.

W środę, 17 lipca, do marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego skierowane zostało pismo wyjaśniające, dotyczące uwarunkowań prawnych planowanego na 20 lipca przemarszu na trasie od kościoła św. Rocha do Pałacu Branickich.

                                                                                        

                                                                                 Urszula Boublej

                                                                                   rzecznik prezydenta Białegostoku

Źródło: Urząd Miejski Białystok