Inflacja w Polsce osiągnęła najwyższy poziom od 25 lat – jak to wpływa na rynki finansowe?

Wrześniowa inflacja wyniosła aż 17,2%, co jest najwyższym wynikiem od 1997 roku. Ceny wzrosły średnio o 1,60% w porównaniu z sierpniem 2022 roku. Wysoki poziom inflacji wskazuje na to, że polityka pieniężna oraz próby zahamowania wzrostu przez Radę Polityki Pieniężnej nie działają tak, jak powinny, a Polacy powinni przygotować się, jeśli nie na wciąż rosnące, to nadal utrzymujące się wysokie ceny towarów i usług.

Co wpływa na wysoką inflację i jak radzą sobie z nią Polacy?

Na wysoki wskaźnik inflacji, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach w Europie, ma wpływ wiele czynników. Począwszy od wzrostów cen surowców energetycznych, przez wzrost podaży pieniądza, aż po niepewną sytuację międzynarodową. Początkowych przyczyn wzrostu inflacji można doszukiwać się jeszcze w czasie pandemii koronawirusa i problemach, z jakimi musieli radzić sobie przedsiębiorcy. W 2022 roku kraje europejskie zaczęły borykać się z przerwami w dostawach surowców, sankcjami nałożonymi na Rosję i niepewnością związaną z wojną w Ukrainie.

Wysokiej inflacji nie pomaga słaba pozycja polskiej złotówki, głównie wobec euro, dolara amerykańskiego i funta szwajcarskiego. Wysoki poziom dolara względem euro i polskiej złotówki wykorzystują osoby, które chcą osiągnąć zyski na zmiennych cenach par walutowych. Strona FxForex ma najnowsze porady dotyczące handlu na rynku Forex, które w prosty sposób opisują zawiłości rynku Forex dla początkujących traderów i dostarczają niezbędnych analiz dla doświadczonych handlowców.

Polacy spodziewają się także przedłużenia tarczy antyinflacyjnej, co najmniej przez cały kolejny rok oraz liczną na aktywność państwa w ograniczaniu wzrostu cen energii dla konsumentów. To realne działania, które mogą pomóc w walce z inflacją i spowodować zahamowanie jej wzrostu. Nie można jednak zapominać o zjawisku tzw. odroczonej inflacji, która może nastąpić w 2024 roku, gdy tarcza antyinflacyjna przestanie obowiązywać, powrócą pierwotne stawki VAT, przestaną też obowiązywać mechanizmy hamujące wysokie ceny energii.

Rekordowa inflacja bazowa

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest przyspieszenie wzrostu inflacji bazowej. We wrześniu 2022 roku wyniosła ona aż 10,7%, czyli po raz pierwszy od dawna osiągnęła wartość dwucyfrową.

Inflacja bazowa to nic innego, jak bardziej uproszczona miara pokazująca, jak kształtuje się inflacja z wyłączeniem zmian, na które nie ma wpływu państwowa polityka pieniężna. Za pomocą inflacji bazowej można z większą dokładnością zaprognozować, jak będą kształtować się wzrost cen towarów i usług w średnim i długim okresie. Pozwala także lepiej zrozumieć, jak kształtują się ceny towarów i usług z wyłączeniem cen energii i żywności, na które duży wpływ ma sezonowość i przejściowe szoki podaży.

Działania RPP – wymagane i niezbędne

Nic nie wskazuje na to, że wzrost inflacji zahamuje jeszcze w tym roku. Polacy już teraz martwią
się, ile będzie kosztować ich zima, głównie ze względu na rekordowe podwyżki cen prądu, gazu
i węgla. Liczą na rządowe programy wsparcia, które jednak działają bardziej doraźnie, niż
wpłyną na zahamowanie wzrostu cen.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie zdecydowała się na dalsze podwyższanie stóp
procentowych i wydaje się zdeterminowana, aby tego nie robić i definitywnie zakończyć cykl
podwyższania stóp procentowych. Nie ma jednak wątpliwości, że bez agresywnych działań
RPP nie nastąpi zmiana sytuacji, która będzie stawać się coraz bardziej kosztowna dla polskiej
gospodarki.