Reklama

Granica państwa – przekraczanie zabronione!

W środę (17.04.2019 r.) funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku ujawnili na pasie drogi granicznej ślady przekroczenia granicy polsko – białoruskiej przez dwie osoby, a przy nich ślady dwóch jednośladów. W wyniku podjętych działań ustalono sprawców przekroczenia granicy wbrew przepisom. Byli to obywatele Szwecji, ktorzy podróżowali na motorach wzdłuż granicy. Zostali zatrzymani następnego dnia na terenie gminy Lipsk.  Mężczyźni w wieku 59 i 30 latprzyznali się do popełnionego wykroczenia. Zostali  ukarani mandatami karnymi w wysokości po 500 zł każdy.

Przypominamy, że niezastosowanie się do zakazu przekroczenia granicy państwowej w miejscach niedozwolonych czy wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł – art. 49a § 1 i 2, art. 54 kodeksu wykroczeń. Natomiast zasady przebywania na pasie drogi granicznej uregulowane są rozporządzeniami Wojewody Podlaskiego. (Rozporządzenie Nr 24/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej oraz Rozporządzenie Nr 6/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej).

W bliskiej odległości od granicy państwa ustawione są tablice informujące o zakazie przekraczania granicy i zakazie przebywania w pasie drogi granicznej. Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej czuwają nad tym aby przepisy te były przestrzegane.