Reklama

Działa system perymetryczny na granicy

25 listopada br. uruchomiono kolejny odcinek systemu elektronicznego na granicy z Białorusią. System działa już na 37 km.

Uruchamiany odcinek ma 16 km. Docelowo ma chronić ponad 200 km. Pierwszy odcinek bariery elektronicznej na granicy z Białorusią o długości 21 kilometrów działa na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy. Ustawionych jest tam ponad 300 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych. Sygnały z sytemu spływają do Centrum Nadzoru w Białymstoku.

Obecnie uruchomiony 16-kilometrowy odcinek działa na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Szudziałowie oraz części Placówki Straży Granicznej w Krynkach. Jest tam około 250 kamer.

Reklama

Docelowo bariera elektroniczna ma zabezpieczyć około 206 kilometrów. Na cały system składać się będzie ok. 3 tysięcy kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych.

Tymczasem już możemy zobaczyć jak działa i co widzi system perymetryczny.

film: Zespół Prasowy KGSG

Podlaska Straż Graniczna

Reklama