Reklama

Dni otwarte szkoły z funkcjonariuszami Straży Granicznej

W minionym tygodniu funkcjonariusze Wydziału Organizacji i Promocji wraz z funkcjonariuszami Placówki SG w Nowym Dworze spotkali się z młodzieżą podczas dni otwartych zorganizowanych w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Uczestnikami wydarzenia byli ósmoklasiści lokalnych szkół podstawowych oraz uczniowie klas mundurowych uczęszczający do tej szkoły. Funkcjonariusze w trakcie imprezy przybliżyli młodzieży specyfikę służby w Straży Granicznej i odpowiadali na pytania dotyczące procesu rekrutacji do służby. Zaprezentowano także sprzęt specjalistyczny, jakim na co dzień dysponuje Straż Graniczna oraz pojazdy służbowe, w tym pojazd obserwacyjny.


Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby. Wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.podlaski.strazgraniczna.pl w zakładce nabór do służby.

  • Straż Graniczna z wizytą w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej
    Straż Graniczna z wizytą w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej

  • Straż Graniczna z wizytą w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej
    Straż Graniczna z wizytą w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej

  • Straż Graniczna z wizytą w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej
    Straż Graniczna z wizytą w Zespole Szkół w Dąbrowie BiałostockiejPodlaska Straż Graniczna

Reklama