Dlaczego nawilżacz powietrza nie osiąga zadanej wilgotności?

Nawilżacz powietrza to urządzenie, którego zadaniem jest podnoszenie poziomu wilgotności powietrza i przeciwdziałanie jego przesuszeniu. Zdarza się, że sprzęt nie spełnia prawidłowo swojej funkcji. Ten problem może wystąpić tuż po zakupie urządzenia albo dopiero po pewnym czasie. Istnieje kilka możliwych przyczyn tej sytuacji.

Zbyt niska wydajność nawilżania

Najbardziej prawdopodobną przyczyną problemu jest to, że zakupiony nawilżacz powietrza ma zbyt niską wydajność. W rezultacie pomimo ciągłej pracy nie jest w stanie utrzymać wilgotności na właściwym poziomie. W pomieszczeniu o standardowej wysokości w celu efektywnego nawilżania na każdy metr kwadratowy powinno przypadać co najmniej 7 ml/h wydajności. Oznacza to, iż minimalne zapotrzebowanie na wydajność można poznać poprzez pomnożenie powierzchni przez 7.

Mowa tutaj o zapotrzebowaniu minimalnym. Jeśli wyjściowa wilgotność powietrza jest znacznie niższa od dolnej granicy normy (czyli 40%), to lepiej wybrać urządzenie, które zapewni jeszcze wyższą wydajność w przeliczeniu na metraż. Będzie to rozwiązanie przydatne zwłaszcza zimą. Do pomieszczenia stale napływa wówczas zimne powietrze, które w środku ogrzewa się, co skutkuje spadkiem wilgotności względnej.

W temperaturze 0°C do utrzymania wilgotności względnej na poziomie 50% wystarcza, aby w 1 m³ znajdowało się 2,42 g wody. W temperaturze 20°C taka zawartość wody oznacza, iż wilgotność względna wyniesie około 14%. Zgodnie z normą PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania dopływ świeżego powietrza w poszczególnych pomieszczeniach powinien wynosić przynajmniej:

  • kuchni z oknem zewnętrznym – od 30 do 70 m³/h w zależności od rodzaju kuchenki gazowej i liczby osób w mieszkaniu,
  • w łazience – 50 m³/h,
  • w pomieszczeniu bez okiennym innym niż kuchnia – 15 m³/h,
  • w pokoju mieszkalnym oddzielonym od kuchni i łazienki więcej niż dwojgiem drzwi lub znajdującym się na innym piętrze – 30 m³/h.

W przypadku sypialni zaliczającej się do ostatniej kategorii, której powierzchnia to 20 m², a wysokość 2,7 m kubatura wynosi 54 m³. Napływ w ciągu godziny 30 m³ powietrza o bardzo niskiej wilgotności ma zatem ogromny wpływ na ogólny poziom nawilżenia powietrza. Wyrównanie go przy pomocy urządzenia o znikomej wydajności jest zatem niemożliwe.

Zużyty filtr ewaporacyjny

Jeśli przez pewien czas nawilżacz bez problemów utrzymywał wyznaczoną wilgotność powietrza, to prawdopodobną przyczyną problemu jest zużycie filtra. Filtr ewaporacyjny zapewnia przepływ powietrza, a jednocześnie zatrzymuje zanieczyszczenia takie jak kurz, pyłki roślinne, bakterie czy obecny w wodzie kamień. Regularne płukanie filtra, a w razie potrzeby także odkamienianie (najlepiej w wodzie z dodatkiem kwasku cytrynowego), ma korzystny wpływ na jego żywotność, ale nie wyeliminuje całkowicie konieczności wymiany.

Filtr może także przestać prawidłowo spełniać swoją funkcję, kiedy dojdzie do jego zniekształcenia. Przyczyną takiego problemu bywa narażanie filtra na działanie wysokiej temperatury. Nie powinno się pozostawiać go do wyschnięcia obok grzejnika czy na słońcu, zwłaszcza w upalny dzień. Zarówno zużycie jak i zniekształcenie filtra sprawia, że jedynym możliwym rozwiązaniem problemu jest wymiana tego elementu na nowy.

Wilgotność powietrza jest już wysoka

Przed rozpoczęciem korzystania z nawilżacza powietrza warto dowiedzieć się, jaka powinna być wilgotność w pokoju. Prawidłowa wilgotność względna mieści się w granicach od 40% do 60%. Nawilżacze z higrostatem można niekiedy zaprogramować tak, aby docelowa wilgotność wynosiła 70% lub nawet więcej. Nie powinno się korzystać z tej opcji, gdyż przewilżenie powietrza także ma skutki uboczne.

W przypadku nawilżacza ewaporacyjnego uzyskanie zbyt wysokiego poziomu nawilżenia jest trochę utrudnione. Wydajność spada tutaj bowiem wraz z wilgotnością. Nie jest to problem, gdyż wilgotność nie powinna być wyższa niż 60%.

Usterka w nawilżaczu powietrza

Jeśli po dokładnym sprawdzeniu okazuje się, że przyczyną problemu nie jest zbyt mała wydajność, zużycie filtra ani zbyt wysoka wilgotność, to prawdopodobnie w urządzeniu występuje usterka. Nie należy próbować samodzielnie dokonać jej naprawy, gdyż mogłoby to spowodować pogorszenie sytuacji, a w przypadku nawilżacza objętego gwarancją także jej utratę.

Jeżeli sprzęt jest objęty gwarancją, należy dokonać reklamacji. Jeśli natomiast termin gwarancji minął, najlepiej udać się do punktu naprawy rekomendowanego przez producenta.