Czym różni się PIT online od Twój e-PIT?

Reforma ustaw podatkowych Nowy Polski Ład utrzymuje możliwość elektronicznego rozliczenia zeznania podatkowego. Zmiany w e-administracji mają być kontynuowane. Szczególnie w trakcie epidemii Covid – 19 zwraca się również uwagę na bezpieczeństwo podatników związane z unikaniem dużych zbiorowisk ludzkich, takich jak na przykład kolejki w urzędach skarbowych czy na poczcie. Do dwóch najważniejszych systemów rozliczenia należą aplikacje do PIT online oraz usługa Twój e-PIT. Czym różnią się te dwie formy pracy? Do kogo zostały skierowane? Kto powinien rozważyć ich wykorzystanie?

Usługa Twój e-PIT

Usługa Twój e-PIT (www.e-pity.pl/twoj-e-pit) umożliwia wykorzystanie zasobów informatycznych i informacyjnych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki nim możliwe jest automatyczne przygotowanie rocznego zeznania podatkowego dla podatników osób fizycznych. Mogą oni skorzystać z takiego e-PITa i rozliczyć za jego pomocą podatek. Twój e-PIT dostępny jest z zasady od lutego każdego roku za rok poprzedzający w e-Urzędzie Skarbowym. Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest w żadnym wypadku obowiązkowe. Podatnik może wykorzystać tę formę publiczną, jednak nie musi. Nawet jeżeli deklaracja w ten sposób przygotowywana jest automatycznie to zawsze podatnik może przygotować i złożyć PIT w inny sposób (samodzielnie). Dla urzędu skarbowego taka deklaracja indywidualna jest obowiązująca. W usłudze Twój e-pit można również złożyć korektę.

Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania czy aplikacji. Należy jednak mieć urządzenie elektroniczne (komputer) oraz dostęp do internetu. Usługa Twój e-PIT nie wysyła powiadomień o przygotowanym zeznaniu PIT, jeżeli podatnik ma możliwość skorzystania z niej w usłudze po prostu będzie czekało na niego zeznanie. Zalogowanie do systemu możliwe jest na 3 podstawowe sposoby: przez login (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną), danymi podatkowymi oraz przez aplikację mObywatel. Obecnie Twój e-PIT dostępny jest dla czterech grup podatników, rozliczających się w ramach formularzy PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36 w zakresie osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Aplikacje do PIT online

Aplikacje do PIT online (www.e-pity.pl/pit-online) to specjalne programy udostępniane przez profesjonalne podmioty tworzące programy do pracy nad księgowością i finansami. Nie są one obowiązkowe do wykorzystania, a podatnik ma zupełną dowolność, którą opcję i dostawcę oprogramowania wybierze. Aby pracować na takiej aplikacji potrzebny jest sprzęt elektroniczny (komputer lub inne urządzenie, które wskazuje dany dostawca oprogramowania – obecnie często może to być również tablet lub smartphone) oraz dostęp do sieci internetowej. Rodzaje dostępnych do rozliczenia formularzy zależą od programu.

Nowoczesne PIT online umożliwiają pracę zarówno w ramach zainstalowanych na komputerze aplikacji jak i na serwerach dostawców oprogramowania. W takim wypadku użytkownik nie musi instalować żadnych narzędzi, może pracować online tylko za pomocą dostęp do internetu. Co ciekawe część aplikacji umożliwia również pobranie danych z Twój e-PIT w celu wygodniejszej pracy nad indywidualnym PIT online.