Reklama

Ćwiczenia ALCHEMIK 2019

Dziś, 28 czerwca 2019 r. w Bobrownikach odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „ALCHEMIK 2019”. Celem dzisiejszych ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie algorytmu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego i likwidacji skutków zagrożeń po wykryciu nielegalnego laboratorium chemicznego oraz doskonalenie współdziałania Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej podczas identyfikacji i likwidacji zagrożeń CBRN. W ich trakcie sprawdzano możliwości organizacji i przeprowadzenia ewakuacji na terenie międzynarodowego przejścia granicznego w Bobrownikach oraz w zasięgu terytorialnej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach.

W ćwiczeniach udział wzięli funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „BIAŁYSTOK” COO, jednostki PSP i OSP oraz osoby z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podlaskiego.