Reklama

Cudzoziemcy ujawnieni na odcinku ochranianym przez Podlaski OSG

Zdarzenia na ,,białoruskim” odcinku granicy miały miejsce w rejonie Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Narewki i Lipska. Wśród ujawnionych cudzoziemców znajdowali się obywatele Iranu, Iraku, Syrii, Uzbekistanu i Konga. Odnotowano też sytuacje, w których osoby próbowały przejść przez barierę przy pomocy drabin. Po przybyciu patroli wycofały się w głąb Białorusi.

Z kolei funkcjonariusze z Placówki SG w Sejnach zatrzymali obywatela Pakistanu, który Toyotą przewoził dwóch obywateli Indii. Cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę polsko- litewską. Nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu w Polsce. Zostali zatrzymani. Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie.

Reklama