Reklama

Będzie konkurs na dyrektora Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę o zamiarze ogłoszenia konkursu na szefa nowopowstałej instytucji kultury. Rozpoczęcie postępowania konkursowego zaplanowano na 7 lutego br., a zakończenie na 31 marca br.


CKB będzie organizowało m.in. koncerty, festiwale, warsztaty, seminaria, podejmowało działania popularyzujące język białoruski, kulturę oraz wiedzę na temat mniejszości białoruskiej.

Siedziba Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku mieści się przy ul. Jana Kilińskiego 16, lok. 2/07, 15-089 Białystok.

oprac.: Aneta Kursa

fot.: Kamil Timoszuk

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama