Reklama

Ferie z funkcjonariuszami Straży Granicznej

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Placówki SG w Szudziałowie wspólnie z miejscowymi policjantami odwiedzili dzieci spędzające ferie w Gminnym Ośrodku Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie.  W formie zabawy funkcjonariusze przypomnieli o zasadach bezpieczeństwa szczególnie podczas ferii. Ponadto funkcjonariusze Straży Granicznej zaprezentowali nowoczesny sprzęt, który używają w codziennej służbie. Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem.


Z kolei funkcjonariusze z Placówki SG w Narewce przeprowadzili zajęcia dla dzieci i młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury w Narwi oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Narewce. Oprócz zwrócenia uwagi na zasady bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii, podczas zajęć przedstawiono zadania realizowane przez formację, zapoznano z oznakowaniem linii granicy państwowej oraz zasadami poruszania i zachowania się w strefie nadgranicznej.


Kolejne spotkanie na temat bezpiecznych ferii odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach. Funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze wspólnie ze strażakami spotkali się z młodzieżą wypoczywającą w tym regionie.


Pomimo, że ferie w naszym województwie już się zakończyły, to funkcjonariusze Straży Granicznej w dalszym ciągu będą kontynuować spotkania w ramach akcji „Bezpieczne ferie” z dziećmi z innych rejonów Polski wypoczywających na Podlasiu.

 Podlaska Straż Graniczna

Reklama

Reklama