Reklama

12 września na granicy polsko – białoruskiej

Widać, iż dzięki powstałej na granicy zaporze zauważalnie spadła liczba osób usiłujących nielegalnie dostać się na terytorium Polski, a tym samym całej Unii Europejskiej. Wczorajsze próby przekroczenia polsko-białoruskiej granicy wbrew przepisom miały miejsce na odcinkach służbowej odpowiedzialności siedmiu placówek Podlaskiego Oddziału SG: w Płaskiej, Krynkach, Bobrownikach, Białowieży, Mielniku, Czeremsze i  Dubiczach Cerkiewnych. Rok temu,  aż w dwunastu.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Bobrownikach cudzoziemcy pokonali w pław rzekę graniczną Świsłocz, natomiast w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG z Płaskiej nielegalni migranci ujawnieni zostali nad brzegiem granicznego jeziora Szlamy.

Wśród ujawnionych cudzoziemców znajdowali się obywatele Egiptu, Indii, Syrii, Jemenu, Afganistanu, Ghany i Kamerunu. Osoby, które nielegalnie próbują przekroczyć granicę naszego państwa w posiadanych dokumentach posiadają rosyjskie, niedawno wystawione wizy w celu nauki, pracy, odwiedzin czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Od początku tego miesiąca funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 426 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko- białoruskiej.

Reklama