Reklama

Zakup węgla – złóż wniosek

Miasto Białystok pomoże rządowi w zaopatrzeniu mieszkańców w węgiel. Umożliwia to tzw. ustawa węglowa, którą w środę (2 listopada) podpisał Prezydent RP. Ustawa weszła w życie w czwartek, a w piątek (4 listopada) Miasto rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców o zakup preferencyjny paliwa.


Miasto Białystok pomoże rządowi w zaopatrzeniu mieszkańców w węgiel. Umożliwia to tzw. ustawa węglowa, którą w środę (2 listopada) podpisał Prezydent RP.  Ustawa weszła w życie w czwartek, a w piątek (4 listopada) Miasto rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców o zakup preferencyjny paliwa.

Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się samorządów w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach. Podpisanej 2 listopada przez Prezydenta RP ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych towarzyszą rozporządzenia – w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego oraz w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. Ustawa opublikowana została w Dzienniku Ustaw pod poz. 2236 i weszła w życie 3 listopada.

Mieszkańcy Białegostoku od piątku (4 listopada) mogą składać Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

– pisemnie w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Kamiennej 17 lub w siedzibie Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerami: 85 879 7204, 85 879 7207, 85 879 7478, 85 869 6656, 85 879 7475, 85 879 7474, 85 879 7479.

 Uwaga!

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców miasta „Deklaracji zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Białegostoku w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

Opracowanie: Anna Kowalska

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Źródło:

Reklama