Reklama

Święto niepełnosprawnych

Dzisiaj (3 grudnia) na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. To święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku, by zwrócić uwagę na prawa i problemy osób z niepełnosprawnościami. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ma służyć upowszechnianiu idei tolerancji, otwartości i szacunku. W Białymstoku z tej okazji odbyła się konferencja naukowa, podczas której zaprezentowano wyniki badań socjologicznych „Potrzeby osób z niepełnosprawnościami w mieście Białystok”.

Celem badań było zdiagnozowanie potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością mieszkających w naszym mieście w różnych aspektach życia codziennego i społecznego. Na podstawie uzyskanych wyników badań dyskutowano o inicjatywach na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich funkcjonowania w środowisku lokalnym. Badania realizowane były przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku na zlecenie Prezydenta Miasta Białegostoku.

– Osoby niepełnosprawne potrzebują od nas zrozumienia, normalnego traktowania. Na co dzień jednak borykają się z wieloma trudnościami. Dlatego pomagamy im na różne sposoby, na przykład zapewniając czasową opiekę, wspomagając i motywując do samodzielnego funkcjonowania czy podjęcia pracy – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

W latach 2019-2021 w Białymstoku będą prowadzone liczne działania wspierające osoby niepełnosprawne i ich rodziny lub opiekunów. Miasto ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację tych działań przez najbliższe trzy lata. Wśród zadań dla zwycięzców konkursu ofert na lata 2019-2021 będzie m.in. prowadzenie mieszkań chronionych – treningowych, przeznaczonych dla osób chorujących psychicznie i mieszkań ze wsparciem – adaptacyjnych, dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto Miasto zamierza kontynuować działania zapewniające opiekę wytchnieniową dla rodziców lub opiekunów osób ze spektrum autyzmu i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z pomocy psychologiczno-terapeutycznej. Prowadzenie strony internetowej, będącej informatorem miejskim dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, współfinansowanie trenerów pracy, którzy pomogą osobom niepełnosprawnym – to kolejne działania podjęte przez Miasto. Na realizację tych zadań Miasto planuje przeznaczyć łącznie prawie 3 mln zł. Więcej szczegółów dotyczących konkursu można znaleźć na www.bip.bialystok.pl.

Warto też przypomnieć, że Białystok od 1994 roku organizuje przewóz osób niepełnosprawnych na terenie miasta. Obecnie do dyspozycji potrzebujących jest jedenaście mikrobusów z kierowcami. Informacje o tym, w jaki sposób można takie przejazdy zamawiać, są dostępne na stronie www.komunikacja.bialystok.pl. Ponadto w całej Strefie Płatnego Parkowania osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat parkingowych, także na miejscach nieoznaczonych „kopertą”. Nieocenioną, skuteczną pomoc niosą także wolontariusze, organizacje pozarządowe oraz placówki działające na rzecz ludzi niepełnosprawnych.

Źródło Urząd Miejski Białystok