Reklama

,,Spotkajmy się z biskupem św. Mikołajem z Miry” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 8 listopada 2023 r. My dla Was Chrześcijańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Podlasia” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ,,Spotkajmy się z biskupem św. Mikołajem z Miry – kultywujemy chrześcijańską tradycję” – z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


W dniu 8 listopada 2023 r. My dla Was Chrześcijańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Podlasia” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ,,Spotkajmy się z biskupem św. Mikołajem z Miry – kultywujemy chrześcijańską tradycję” – z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama