Reklama

Remont zabytkowej cerkwi w Kleszczelach

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach dnia 27 lutego 2024 r. ogłosiła zapytanie ofertowe na realizację zadania polegającego na: „Remoncie dachu zabytkowej cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach – Etap II”.


Oferty należy składać do 29 marca 2024 r. w siedzibie Zamawiającego: Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach, ul. 1 Maja 2, 17-250 Kleszczele.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 507 923 012 lub na stronie internetowej http://www.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl/.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama