Reklama

Podkopem (NIE) do Polski

Nielegalni migranci ujawnieni zostali przez funkcjonariuszy z Placówek SG w Lipsku, Dubiczach Cerkiewnych, Narewce i Białowieży. Pochodzili oni z Afganistanu, Turcji, Gwinei, Somalii, Iraku, Senegalu, Gambii i Egiptu.

Na terenie służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Lipsku i Dubiczach Cerkiewnych odkryto dwa podkopy pod zaporą. Po raz kolejny polskie służby stanęły na wysokości zadania i wszystkie osoby które w ten sposób przedostały się na terytorium Polski zostały ujęte. Powstająca w szybkim tempie bariera elektroniczna (perymetria) umożliwi natychmiastowe wykrycie jakiejkolwiek ingerencji w techniczną barierę na granicy, m.in. podkopy.

Reklama