Reklama

Pamiętamy o Katyniu i Sybirze

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz rocznicę drugiej masowej deportacji na Sybir. Z tej okazji prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprasza białostoczan na uroczystości, które odbędą się w sobotę (13 kwietnia) pod Pomnikiem Ofiar Mordu Katyńskiego w Parku Konstytucji 3 Maja oraz Pomnikiem-Grobem Nieznanego Sybiraka.

Białystok pamięta o 84. rocznicy zbrodni katyńskiej i ofiarach Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska, a także o więźniach Kijowa i Mińska pomordowanych przez NKWD w 1940 r. W sobotę (13 kwietnia) o godz. 12.00 przy Pomniku Ofiar Mordu Katyńskiego w Parku Konstytucji 3 Maja odbędzie się miejska uroczystość upamiętniająca tamte dramatyczne wydarzenia.

Pierwsze informacje o masowych grobach polskich oficerów zgładzonych przez Sowietów zostały opublikowane 13 kwietnia 1943 r. przez hitlerowskie władze. To dlatego właśnie ten dzień został ogłoszony przez Sejm RP w 2007 r. Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

13 kwietnia 1940 r. to również data drugiej masowej deportacji polskich obywateli w głąb ZSRR. Objęła ona urzędników państwowych, policjantów, nauczycieli, działaczy politycznych i przedstawicieli ziemiaństwa. W ramach tej akcji do północnego Kazachstanu wywieziono ok. 61 tys. osób, przede wszystkim rodziny represjonowanych wcześniej osób. Dlatego szacuje się, że w tej grupie było ok. 80% kobiet i dzieci, także rodziny oficerów zamordowanych w Katyniu. Ogółem cztery wielkie deportacje obywateli II RP z terenów zajętych przez Związek Sowiecki objęły kilkaset tysięcy osób. Wiele z nich nigdy nie wróciło do kraju.

W hołdzie ofiarom wywózek z lat 1940-1941 w sobotę (13 kwietnia) o godz. 11.30 złożone zostaną kwiaty pod Pomnikiem-Grobem Nieznanego Sybiraka obok kościoła pw. Ducha Świętego przy ulicy Sybiraków.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Grafika: Prezydent Miasta Białegostoku zaprasza do udziału wydarzeniach w dniu pamięci ofiar zbrodni Katyńskiej. Odbędą się one 13 kwietnia 2024 roku

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama