Reklama

Marszałek wśród podlaskich harcerzy

Efekty realizacji programu „Podlaskie podwórka” oraz różne tematy związane z bieżącą działalnością i ciekawymi projektami na przyszłość podlaskich harcerzy były treścią spotkania marszałka Artura Kosickiego z kręgiem instruktorskim Chorągwi Białostockiej Związku Harcerstwa Polskiego. Przedstawiciele środowiska harcerskiego gościli marszałka w sobotnie przedpołudnie (17.02) w Rudzie k. Krypna. Niestety deszczowa pogoda nie pozwoliła na organizację tradycyjnego, harcerskiego ogniska. Jednak swobodna, pełna wzajemnej życzliwości i uśmiechu atmosfera spotkania bardzo przypominała, mające swój niepowtarzalny urok harcerskie rozmowy przy ognisku.


– Bardzo fajną pracę robicie, przede wszystkim pracę z młodzieżą. Widzę, że jesteście bardzo w to zaangażowani i bardzo dobrze wam to wychodzi – stwierdził marszałek mówiąc o realizowanym przez Chorągiew Białostocką ZHP, opartym na Harcerskiej Metodzie Wychowawczej, projekcie „Podlaskie podwórka”, skierowanym do dzieci i młodzieży, ale także ich opiekunów z całego regionu.

Podkreślił on również, że tego typu projektu nie ma w żadnym innym województwie w Polsce, a o jego znaczeniu świadczy kwota 33 mln zł jaką samorząd województwa przekazał na ten cel z funduszy europejskich.

Dodał też, że ta inicjatywa podlaskich harcerzy zasługiwała na to, aby ją wesprzeć z uwagi na ogromne wartości edukacyjne i wychowawcze oraz na realne możliwości jej realizacji.

– Bardzo cieszę się, że największym potencjałem naszego województwa jest to, jak mamy duży zasób ludzi, którzy chcą coś robić i fajne rzeczy robią, tak jak czynicie to wy, podlascy harcerze – powiedział Artur Kosicki.

Ciekawym wątkiem spotkania była możliwość pomocy harcerzy – obywatelom w różnych sytuacjach kryzysowych, czy związanych z zagrożeniami wojennymi. Komendant Chorągwi Białostockiej ZHP Krzysztof Jakubowski zasygnalizował potencjalność wypełniania przez harcerzy roli, jaką kiedyś w naszym kraju odgrywała Obrona Cywilna.

Ważnym, poruszanym tematem była również kwestia wsparcia z budżetu województwa modernizacji infrastruktury harcerskiej w całym regionie. Wiele podlaskich baz harcerskich wymaga bowiem remontów. Ponadto mają one nieuregulowane kwestie własności prawnej.

I jak to zauważyła jedna z uczestniczek dyskusji, może być tak, że harcerze napracują się, zostaną wydane ich środki finansowe, a któregoś dnia będą musieli opuścić swoje obiekty, bo nie będą mieli do nich tytułów prawnych.

Artur Kosicki wysłuchał uważnie tych i wielu innych zgłaszanych uwag związanych z realiami działalności Chorągwi Białostockiej ZHP, solennie obiecując się nad nimi pochylić z uwagi na wagę harcerskiej misji.

– Wasza tradycja i wszystko co robicie, służy nie tylko naszemu województwu, ale i całemu krajowi – podkreślił marszałek.

Jerzy Górko
fot.: Kamil Timoszuk

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama