Reklama

Kolejny organizator przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom zatrzymany

Czynności zatrzymania realizowano w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Augustowie. W marcu bieżącego roku w rejonie Augustowa zatrzymano innego obywatela Gruzji przewożącego 3 obywateli Iraku. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono dane drugiej osoby zaangażowanej w przemyt ludzi. Obu cudzoziemcom przedstawiono zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom, czyli popełnienie czynu z art. 264 § 3 kk. Za przestępstwo to przewidziana jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dodatkowo wobec zatrzymanego w dniu 23 maja br. obywatela Gruzji wszczęto postępowanie o zobowiązanie do powrotu. Cudzoziemiec  w kwietniu tego roku nielegalnie przekroczył polsko – niemiecką granicę państwa. Otrzymał wówczas decyzję zobowiązującą do opuszczenia terytorium Polski w terminie 21 dni. Decyzji tej nie wykonał. W związku z powyższym oraz faktem zaangażowania w proceder organizowania nielegalnej migracji Komendant Placówki SG w Augustowie  zobowiązał cudzoziemca do powrotu bez określenia terminu. Dodatkowo określił zakaz wjazdu do krajów Schengen na okres 5 lat. Z uwagi na brak dokumentu tożsamości, a także  celem zabezpieczenia wykonania decyzji obywatel Gruzji decyzją Sądu Rejonowego w Augustowie trafił do Ośrodka dla Cudzoziemców . Będzie tam przebywał do czasu wyjazdu z Polski.

Od początku 2022 r. Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymał już 106 osób za pomocnictwo i organizowanie nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy.

Reklama