Reklama

Dotacja na opiekę wytchnieniową

Miasto Białystok kolejny raz pozyskało rządowe wsparcie na opiekę wytchnieniową –   otrzyma na ten cel 746,6 tys. zł. Dziś (20 lutego) prezydent Tadeusz Truskolaski podpisał umowę, dzięki której dotacja trafi do Białegostoku.

Miasto Białystok przystąpiło do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” po raz szósty. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

– Opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą z niepełnosprawnością to ogromna odpowiedzialność i duże obciążenie. Zależy mi na tym, aby wspierać rodziny i opiekunów tak, aby mieli czas na zadbanie również o swoje potrzeby. Ogromnie się cieszę, że również w tym roku będziemy mogli przyjść im z taką pomocą – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Miasto Białystok pozyskuje środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację tego programu od 2019 r.:

 • edycja 2019 – 264 tys. zł,
 • edycja 2020 – ponad 290 tys. zł,
 • edycja 2021 – 357,6 tys. zł,
 • edycja 2022 – 930 tys. zł,
 • edycja 2023 – 758,8 tys. zł.

W tych latach zadania programowe realizowały organizacje pozarządowe, wybrane w ramach otwartego konkursu ofert:

 • w zakresie wsparcia w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością:
 1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI”
 2. Spółdzielnia Socjalna „SUKURS” w Zaściankach
 • w formie opieki całodobowej w miejscu, które otrzymało pozytywną opinię gminy:
 1. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Białymstoku
 2. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „AKTYWNI” w Białymstoku.

W tym roku realizacja zadania również zostanie powierzona organizacjom pozarządowym, które zostaną wybrane w drodze otwartego konkursu ofert. Wnioski o przyznanie usługi będą przyjmowały Zespoły Pracowników Socjalnych – odpowiednie dla miejsca zamieszkania.

Magdalena Gajewska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama