Reklama

Białystok dla wszystkich

W Białymstoku jest wiele miejsc, w których mieszkańcy uczą się i pracują, a także szukają wsparcia i pomocy. Są to m.in.: Szkoła Podstawowa Nr 51, Zespół Szkół Elektrycznych, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej oraz Dom dla matek z dziećmi prowadzony jest przez Fundację Dialog. Odwiedził je prezydent Tadeusz Truskolaski.

Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa mieści się przy ul. Jana Krzysztofa Kluka 11A. Jest jedną z największych szkół podstawowych w mieście. Pod czujnym okiem 106 nauczycieli uczy się w niej ok. 1050 dzieci. To najmłodsza z białostockich placówek oświatowych. Szkoła stale rozwija się i priorytetem są tu potrzeby dzieci. W 2019 roku została wybudowana sala gimnastyczna, plac zabaw oraz boiska, a w 2023 roku wyremontowano bibliotekę oraz zaaranżowano „strefy ciszy”. Koszt tych inwestycji wyniósł prawie 25 ml złotych.

Uczniowie mają też do dyspozycji wyjątkowe pracownie tematyczne: techniczną i kulinarną, gdzie zdobywają praktyczne umiejętności przydatne w codziennym życiu. Pracownia techniczna zwana warsztatownią powstała w ramach programu „Szkoła dla innowatora”. Szkoła Podstawowa Nr 51 została wybrana spośród 400 szkół biorących udział w procesie rekrutacji i znalazła się w prestiżowym gronie 20 szkół zakwalifikowanych do projektu. Pracowania jest wyposażona w bogaty zestaw narzędzi technicznych, drukarkę 3D oraz powierzchnie magnetyczne na ścianach.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych korzystają z sali integracji sensorycznej. W ubiegłym roku Miasto przekazało 25 tys. złotych na jej doposażenie.

Placówką, która podobnie jak Szkoła Podstawowa Nr 51 podąża za potrzebami uczniów, jest   Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego. Mieści się przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 i liczy ponad 1350 uczniów.

Najistotniejsze inwestycje w ostatnich latach to wykonana w 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego modernizacja sali kinowej na kwotę ponad 560 tys. złotych oraz utworzenie za prawie 19 mln złotych Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1.

Młodzież poza nauką na co dzień korzysta ze strefy relaksu, samoobsługowego baru uczniowskiego oraz kina ELEKTRYK. Poza pasjami ściśle zawodowymi uczniowie spełniają się tworząc filmy, grafiki ścienne i integrują się w przyjaznych dla siebie wnętrzach szkoły.

– Białystok jest miastem, w którym dbamy o wszystkich mieszkańców. Cieszą inwestycje w szkoły czyli najmłodszych białostoczan i ich przyszłość – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski. – Pamiętamy także o seniorach, którzy chcą być aktywni. Cały czas szukamy możliwości, jak poprawiać komfort życia w Białymstoku i stopniowo to robimy. Tak, by każdy białostoczanin czuł się tu jak najlepiej i był z Białegostoku dumny.

Białostoccy seniorzy wspólnie spędzają czas w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowogródzkiej 5/1 w Białymstoku. Z oferty placówki korzysta obecnie 60 osób. Seniorzy szczególnie lubią aktywność fizyczną. Opiekunowie prowadza dla nich gimnastykę w świetlicy oraz organizują wyjazdy na basen w DPS przy ul. Baranowickiej.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 203 opiekuje się ponad 300 osobami. Wśród nich są dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie oraz osoby przewlekle psychicznie chore. Dodatkowo pomaga 20 osobom z chorobą Alzheimera. Podopieczni korzystają z wyremontowanego budynku, pracowni terapeutycznych oraz terenu wyposażonego w siłownię podwórkową, placu do rekreacji oraz ścieżki przyrodniczej ,,Skarby lasu”.

Dom dla matek z dziećmi prowadzony jest przez Fundację Dialog. Znajduje się przy ul. Konrada Wallenroda 7 w Białymstoku. Aktualnie pomoc otrzymują tam cztery matki z dziećmi. Jest to miejsce w którym mogą spokojnie poświęcić czas swoim dzieciom i sobie.

Magdalena Gajewska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama