Reklama

Białostockie fontanny

Sezon wiosenno-letni w Białymstoku trudno sobie wyobrazić bez miejskich fontann i  zdrojów ulicznych. W tym roku ich uruchomienie planowane jest tuż przed majówką (26 kwietnia). Z uwagi na trwające prace budowlane fontanna zlokalizowana na Skwerze Pawła Bogdana Adamowicza zostanie uruchomiona w terminie późniejszym.

Na terenie Białegostoku znajduje się 13 fontann miejskich w następujących lokalizacjach:

 • Rynek Kościuszki,
 • Skwer Pawła Bogdana Adamowicza,
 • Park im. Jadwigi Dziekońskiej,
 • Park Stary im. Księcia Józefa Poniatowskiego,
 • dwie fontanny na terenie dziedzińca wstępnego Pałacu Branickich zasilane z jednej przepompowni,
 • cztery fontanny na terenie salonu ogrodowego Pałacu Branickich zasilane z jednej przepompowni,
 • Skwer Świętego Konstantyna Wielkiego, cesarza,
 • Park Planty,
 • park kieszonkowy przy ul. Parkowej 23.

Ponadto są jeszcze dwa zdroje uliczne:

 • Rynek Kościuszki,
 • na terenie wodnego placu zabaw dla dzieci w Parku Konstytucji 3 Maja.

Obecnie prowadzone są niezbędne prace konserwacyjno-naprawcze fontann i zdrojów, które zakończą się do 25 kwietnia.

W związku z uruchomieniem fontann miejskich zostaną wykonane następujące prace:

 • oczyszczenie fontann po zimie i pokrycie powłoką hydrofobową przed napełnieniem wodą na wiosnę,
 • przeprowadzenie prac naprawczych w nieckach, w tym uzupełnienie brakujących płytek, elementów kamiennych, bortnic oraz uzupełnienie spoin,
 • przygotowanie do eksploatacji instalacji oraz urządzeń wchodzących w skład fontann,
 • zamontowanie urządzeń wchodzących w skład fontann oraz wodomierzy, które zostały zdemontowanie na okres zimowy,
 • uzupełnienie tablic informujących o zakazie kąpieli w fontannie i o niezdatności wody do spożycia.

Największa fontanna miejska – zlokalizowana w Parku Planty – będzie pracowała w dni powszednie w trybie uproszczonym, w godz. od 9.00 do wyłączenia. Program pracy jest okrojony, strumienie wody tworzą jedną figurę w postaci kwiatu w środku zbiornika i dwóch kół z dwóch stron zbiornika. W godzinach wieczornych będzie dodatkowo uruchamiane podświetlenie strumieni wodnych. W soboty, niedziele i dni wolne od pracy fontanna będzie pracowała w trybie rozszerzonym (świątecznym), z większą liczbą figur wodnych i strumieni, a w godzinach wieczornych dodatkowo będzie uruchomiony program z grą wielu kolorowych świateł.

Opracowanie: Magdalena Gajewska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama