Reklama

Bezpieczeństwo najmłodszych

Legalną opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie takiej, jak żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie, mogą pełnić jedynie zarejestrowane podmioty, które zapewniają spełnienie wysokich standardów i bezpieczeństwa. Przed zapisaniem dziecka warto zwrócić uwagę na to, czy wybrane miejsce opieki znajduje się w oficjalnym rejestrze.

Zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki dla dzieci w wieku do lat 3 jest priorytetem dla rodziców i opiekunów. Dlatego przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami legalną opiekę nad najmłodszymi członkami rodziny w takich instytucjach, jak żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie, mogą pełnić tylko i wyłącznie podmioty figurujące w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych oraz Wykazie Dziennych Opiekunów. Tylko zarejestrowane i sprawdzone miejsca zapewniają gwarancję spełnienia standardów i bezpieczeństwa dzieci. Działalność niezarejestrowana jest nielegalna i nie może zapewnić takiej gwarancji. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, czy wybrane miejsce opieki jest oficjalnie zarejestrowane.

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych oraz Wykaz Dziennych Opiekunów można znaleźć na portalu Emp@tia. To przydatne narzędzia, które pomagają rodzicom w wyborze bezpiecznego miejsca opieki dla najmłodszych.

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2022 roku istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (400+). Dofinansowanie opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje w przypadku:

  • pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie;
  • pierwszego dziecka w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymano Rodzinny Kapitał Opiekuńczy;
  • drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy, na które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy  i pobrano w łącznej przysługującej wysokości Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Warto pamiętać o znaczeniu bezpiecznej opieki dla najmłodszych i wybierać zarejestrowane miejsca, aby zapewnić naszym dzieciom najlepsze warunki rozwoju i bezpieczeństwa.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama