Reklama

Rada Kobiet przedstawiła rekomendacje na przyszłość

Członkinie Białostockiej Rady Kobiet przedstawiły prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu rekomendacje na przyszłość. Doradzają m.in. powołanie Rady Kobiet na następną kadencję, zwiększenie udziału kobiet w gremiach decyzyjnych czy prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podnoszących świadomość białostoczan w zakresie równouprawnienia.

Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Białegostoku została powołana 25 maja 2023 r., a jej przewodniczącą jest Anna Augustyn. We wtorek (20 lutego), na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji samorządu, Rada przedstawiła prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu dziesięć następujących rekomendacji na przyszłość:

  1. Powołanie Białostockiej Rady Kobiet na kolejną kadencję.
  2. Realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół średnich oraz ich rodziców dotyczącej profilaktyki zdrowotnej.
  3. Realizacja kampanii społecznej dotyczącej zdrowia i wsparcia psychicznego kobiet.
  4. Kontynuacja organizacji cyklu warsztatów pn. „Przedsiębiorcza Białostoczanka”.
  5. Kontynuacja zaangażowania w kampanię społeczną pn. One Billion Rising.
  6. Włączenie się w realizację projektu pn. „Standard minimum praw człowieka w samorządzie”.
  7. Skoordynowanie środowisk i instytucji, działających w zakresie psychologicznej pomocy kobietom i rodzinom, celem sieciowania pacjentów pod kątem specjalizacji placówek i skrócenia czasu oczekiwania na specjalistyczną pomoc.
  8. Działania informacyjno-promocyjne podnoszące świadomość białostoczan w zakresie równouprawnienia oraz zwiększania udziału kobiet w gremiach decyzyjnych.
  9. Kontynuacja zaangażowania we wszelkie akcje społeczne wspierające równość płci i kobiety.

– Przyjmuję te rekomendacje jako cenne wskazówki do dalszego wspierania aktywizacji kobiet i kształtowania postaw równego traktowania. Myślę, że kontynuacja współpracy ze środowiskiem kobiecym jest niezbędna dla skutecznego rozwiązywania problemów ważnych dla nas wszystkich – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

W okresie od maja 2023 do marca 2024 odbyło się w sumie siedem posiedzeń Rady Kobiet. W tym czasie zostało przeprowadzonych wiele cennych działań i inicjatyw, m.in. wsparcie kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziałania przemocy „Widzę, słyszę, reaguję”, udział w konferencji oraz debacie pt. „Równość płci, czyli jak parytety gwarantują zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy”, zainicjowanie i zrealizowanie warsztatów pn. „Przedsiębiorcza Białostoczanka” oraz zainicjowanie przez Białostocką Radę Kobiet podpisania deklaracji aspiracji Białegostoku do rangi „Miasta Praw Człowieka”.

Magdalena Gajewska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama