Reklama

Podwyżki wynagrodzeń w żłobkach

Pracownicy białostockich żłobków miejskich otrzymają podwyżkę wynagrodzeń. Miasto przeznaczy na to łącznie 2 mln 730 tys. zł.

Podwyżki zostaną przyznane z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku. Ich wysokość będzie uzależniona od zajmowanego stanowiska, a tym samym wkładu pracy w opiekę nad dziećmi do lat 3.

– Najbardziej zależy nam na wyróżnieniu wszystkich pań sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi, czyli zajmujących stanowiska: młodszy opiekun, opiekun oraz starszy opiekun. Oczywiście pomimo różnic w zakresach obowiązków, które wynikają m.in. ze stażu pracy czy kwalifikacji, doceniamy wkład każdej grupy w kształtowanie rozwoju małego człowieka – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W związku z  tym do każdego stanowiska przypisana będzie inna wysokość proponowanej podwyżki. Ponadto wśród dziewięciu żłobków miejskich jest jedna placówka integracyjna, do której uczęszczają dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. To wymaga większego  zaangażowania opiekunów i specjalnych kwalifikacji. W tym żłobku podwyżki będą nieco wyższe, niż w pozostałych.

Anna Kowalska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama