Reklama

Zwracajmy uwagę na tablice informacyjne przy granicy państwa

Przekonał się o tym 23 lipca br. obywatel Serbii, którego funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Białowieży ukarali mandatem karnym za naruszenie obowiązujących przepisów. 30-letni turysta wszedł na pas drogi granicznej i przekroczył granicę naszego państwa w miejscu niedozwolonym. Wszystko po to by zrobić sobie zdjęcie z białoruskim znakiem granicznym.

Podobne sytuacje niedawno miały miejsce na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych. Lekkomyślną decyzję o tym by uwiecznić rodzinny pobyt przy granicy państwa podjął mężczyzna, który wraz z dzieckiem postanowił zrobić pamiątkowe zdjęcie ze znakiem granicznym w tle. Funkcjonariusze Straży Granicznej bardzo szybko ustalili  sprawców wejścia na pas drogi granicznej, którzy zaskoczeni byli tym, że popełnili wykroczenie. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy nie doszło także do przekroczenia granicy państwowej przez starszą kobietę. Okazało się, iż jest ona mieszkanką przygranicznej miejscowości. Tłumaczyła się tym, że straciła orientację w terenie i nie zdawała sobie sprawy z tego, że weszła na pas drogi granicznej.

Tablice informujące o zakazie przebywania w pasie drogi granicznej ustawione są w widocznych miejscach, jednak jak można zauważyć na przykładzie powyższych zdarzeń nie każdy zwraca na nie uwagę lub po prostu bagatelizuje ostrzeżenia w nich zawarte.

Zasady przebywania na pasie drogi granicznej uregulowane są rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego. (Rozporządzenie Nr 24/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej oraz Rozporządzenie Nr 6/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej).

Niezastosowanie się do zakazu wejścia na pas drogi granicznej czy przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł (art. 49a § 1 i 2, art. 54 kodeksu wykroczeń). Ciekawość i lekkomyślność np. aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, czy z bliska obejrzeć znaki graniczne nie są żadnym usprawiedliwieniem.

  • Tablica "Granica państwa przekraczanie zabronione" Tablica „Granica państwa przekraczanie zabronione”
  • Tablica "Pas drogi granicznej wejście zabronione" Tablica „Pas drogi granicznej wejście zabronione”