Reklama

Związek Miast Polskich w Białymstoku

O finansach dyskutują w Białymstoku samorządowcy z całej Polski. Odbywa się tu dziś (19 stycznia) konferencja „Zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości po wyroku TK”, której organizatorem jest Związek Miast Polskich, Miasto Białystok i Uniwersytet w Białymstoku. W Białymstoku odbywa się również posiedzenie Związku Miast Polskich.

4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, dając termin 18 miesięcy na jej poprawienie. Biorąc pod uwagę możliwe bieżące skutki wyroku Związek Miast Polskich przygotował i udostępnił polskim miastom informację prawną na ten temat. Eksperci z Białegostoku pod kierunkiem prof. Leonarda Etela opracowali projekt stosownych zmian w ustawie. Projekt został poddany szerokim konsultacjom w miastach członkowskich ZMP. Konferencja „Zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości po wyroku TK” ma przyczynić się do wypracowania dobrego kształtu ostatecznego projektu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

– Pracujemy nad licznymi rozwiązaniami i od pierwszych dni po powołaniu demokratycznego rządu Unia Metropolii Polskich przekazuje postulaty, a także prezentuje gotowe, ustawowe rozwiązania, które pozwolą na normalizację funkcjonowania samorządów. Wśród – moim zdaniem – najważniejszych wymienić trzeba te, odnoszące się bezpośrednio do kwestii finansowania JST. Pakiet gotowych projektów zmian ustawowych przekazałem wczoraj na ręce Pana wiceministra Jarosława Nenemana – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Ważne dla samorządu jest urealnienie i stabilizacja subwencji oświatowej na poziomie minimum 3% PKB, rekompensata utraconych podatków , wprowadzenie partycypacji JST w dochodach z PIT pochodzących z ryczałtu ewidencjonowanego, zwiększenie udziału JST w PIT, zmiana ustawy o dochodach JST polegającą na usunięciu wad systemu wyrównawczego (tzw. „ Janosikowe”).

Podczas konferencji zaprezentowana została informacja Związku Miast Polskich dotycząca finansów  miast w roku wyborów samorządowych.

Źródło: Miasto Białystok

Reklama