Został niecały miesiąc na zgłoszenia do konkursu „Kierunek – Bezpieczeństwo” Kampanii Kolejowe ABC II

Konkurs „Kierunek – Bezpieczeństwo ”. Nie czekaj, weź udział już dzisiaj ! Jeszcze przez niecały miesiąc m ożna wysyłać zgłoszenia

Konkurs „Kierunek – Bezpieczeństwo ”. Nie czekaj, weź udział już dzisiaj !
Jeszcze przez niecały miesiąc m ożna wysyłać zgłoszenia do ko nkursu „Kierunek – Bezpieczeństwo”
organizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach Kampanii Kolejowe ABC II. Stwórz
pracę plastyczną ukazując ą miasteczko Peronowo i wygraj dl a swojej szkoły plac do zabaw
i ćwiczeń o wartości 20 000 zł i inne nagrody !
Prace plastyczne można wysyłać do 31 października . Konkurs „Kierunek – Bezpieczeństwo”
przeznaczony jest dla uczn iów klas I -VI szkół podstawowych z całej Polski. Dla zwycięzców
przewidziane są niesamowite nagrody – zarów no dla uczniów biorących udział w konkursie,
jak i samych szkół .
Dla zwycięskiego zespołu:
 • plac do zabaw i ćwiczeń wraz z montażem o wartości 20 000 zł (lub ekwiwalent w wysokości
  20 000 zł na inny sprzęt sportowy, jeśli infrastruktura szkoły uniemożliwia montaż),
 • 3-dniowa zielona szkoła w wybrane miejsce,
 • wyświetlenie zwycięskiej pracy jako elementu wideomappingu 3D podczas ogólnopolskiego
  wydarzenia , które odbędzie się 3 grudnia we Wrocławiu.

Dla pięciu wyróżnionych zespołów:

 • zestaw urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z montażem o wartości 5 000 zł .
  Dla wszystkich uczestników:
 • wyjątkowe opaski na rękę .

Aby wziąć udział w konkursie , należy ze brać zespół liczący od 3 do 30 uczniów z tej samej szkoły
(może to być cała klasa, uczniowie z różnych klas, kółko plastyczne, kółko techni czne, świetlica
szkolna itp.) i stworzyć prac ę plastyczną (np. rysunek, makieta) przedstawiającą miasteczko
Peronowo.

W pracy muszą znaleźć się następujące elementy:
1. widoczna postać bohatera Kampanii Kolejowe ABC II – nosorożca Rogatka,
2. widoczne logo Kampanii Kolejowe ABC II,
3. sytuacja ukazująca bezpieczne zachowanie na terenach kolejowych (przejazdy drogowo –
kolejowe, dwo rce, perony, pociąg itp.)

Gotową pracę należy sfotografować (1 zdjęcie pracy papierowej lu b 3 zdjęcia pracy przestrzennej
czyli np. makiety), a następnie wysłać przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie:
https://kolejoweabc.pl/kierunek -bezpieczenstwo/

UWAGA: Oryginał pracy należy zachować do czasu rozstrzygnięcia ko nkursu „Kierunek –
Bezpieczeństwo”. Jest to warunek konieczny do otrzymania nagród.

Wszystkie informacje, dokumenty or az regulamin znajdują się na stronie:
https://kolejoweabc.pl/kierunek -bezpieczenstwo/

Kampania Kolejowe ABC II jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Informacja prasowa

Reklama

Reklama