Reklama

„Żołnierze Wyklęci – koncert pamięci”. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 31 stycznia 2023 r. Stowarzyszenie „Estrada Podlaska” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Żołnierze Wyklęci – koncert pamięci” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).


Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: agata.borowik@podlaskie.eu w terminie od dnia 2 lutego 2023 r. do dnia 8 lutego 2023 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama