Reklama

Zmiany na pływalniach

 Od 10 sierpnia Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęca do korzystania z usług Pływalni Kameralnej przy ul. Mazowieckiej po wakacyjnych zmianach. Przez trzy tygodnie sierpnia obiekt przeznaczony zostaje głównie na pływanie rekreacyjne, które odbywać się będzie w godz. 6:15-21:45. Zajęcia grupowe na niecce basenowej są zawieszone do września z uwagi na konieczność wykonania remontów na innych pływalniach. 

Pływalnia Kameralna w lipcu była modernizowana. Najważniejsze działania dotyczyły sauny suchej. Tu wymieniono stolarkę, oświetlenie, instalację elektryczną łącznie z alarmem. Dodatkowo po intensywnym sezonie remontu wymagały szatnie i przebieralnie, wyregulowano szafki, wymieniono zawory w toaletach.  Na zewnątrz, przed wejściem, naprawiony został podjazd dla osób niepełnosprawnych i schody.

Przy ul. Mazowieckiej znajduje się basen rekreacyjny o długości 16,5 m i głębokości od 0,9 m do 1,5 m, z biczami i masażerami wodnymi. Do tego nowa sauna sucha, kabina wrażeń, deszczownice, jacuzzi na 8/9 osób.

Uruchomienie Pływalni Kameralnej wiąże się z koniecznością zamknięcia Pływalni Rodzinnej przy ul. Stromej, o czym BOSiR informował klientów już kilka miesięcy przed wakacjami. W czasie planowej przerwy technicznej, która miejmy nadzieję potrwa do 31 sierpnia, przeprowadzone zostaną prace budowlane, hydrauliczne, elektryczne w zakresie usuwania usterek, które nie mogą być usunięte w trakcie normalnej pracy obiektu. Przeglądów technicznych wymagają wszystkich niecki i atrakcje wodne.   Zostanie całkowicie wymieniona woda we wszystkich nieckach (samo napełnienie basenów wodą i jej uzdatnienie wymaga ok. 4-5 dni). Ostatnie dni przerwy poświęcone zostanie na przygotowanie obiektu do dalszej eksploatacji.

Do końca wakacji trwa przerwa na Pływalni Sportowej, która wymagała najpoważniejszych prac modernizacyjnych związanych z wentylacją oraz dachem. Firmy budowlane starają się, by od września wszystkie pływalnie BOSiR były do dyspozycji białostoczan i turystów w jak najlepszym stanie.

A miłośnicy pływania z Białegostoku od sierpnia, oprócz Pływalni Kameralnej, mogą także korzystać z usług Pływalni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej.